شرکت خدمات مهندسی برق

اطلاعات پایه

شرکت خدمات مهندسی برق

  • تامین کننده
  • غیره

مشانیر


طراحی، مهندسی ارزش، نظارت، خرید تجهیزات، مهندسی خرید ساخت (EPC)، پیمان مدیریت (MC)، بهره برداری، تعمیر و نگهداری، مدیریت پروژه، مشاوره قراردادی، تأمین مالی،تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، مدیریت کیفیت، بهداشت،ایمنی و محیط زیست، تامین نیازهای آموزشی

میدان ونک، خیابان شهید خدامی، روبروی هتل هما، کوچه شادی، شماره یک

http://www.moshanir.co.ir

مالکیت

۲۸ اسفند ۱۳۴۸